Stanislavstur travel agency
czech language englih language norway language
 
 
 
 

Terezín

Město nedaleko Litoměřic, které je vynikající ukázkou vojenské pevnosti v duchu klasicistního stavitelství, bylo vybudováno Josefem II. na konci 18. století. Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa. V České republice je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.

Komplex tvoří tři části – hlavní pevnost s posádkovým městem, tzv. Malá pevnost a horní a dolní vodní brány. Posádkové město má pravidelný půdorys s centrálním náměstím a klasicistním kostelem z počátku 19. století. Vojenská pevnost s rozsáhlými bastiony a podzemními kasematy se dochovala téměř v neporušeném stavu. Během druhé světové války město nechvalně proslulo jako internační tábor židovského obyvatelstva ze všech zemí Evropy a Malá pevnost coby vězení pražského gestapa. Dnes je zde umístěn památník obětem nacismu jako memento novodobých evropských dějin. Terezín je lehce dostupný z dálnice Praha – Lovosice (Teplice).

Vzdálenost z Prahy: 65Km, 1hod jízdy autem
Hlavní zajímavosti: vojenská pevnost, památník obětem nacismu s hřbitovem, krematoriem a muzeem
Program výletu: žádejte v agenuře
Cena výletu:žádejte v agenuře

Ubytování
   
Prohlídky a výlety
   
Myslivost
   
Speciální nabídka
   
Tradične české
   
Další