Stanislavstur travel agency
czech language englih language norway language
 
 
 
 

Lázeňská města

 

Podívejte se na video o českých lázeňských městech:

http://photo.czechtourism.com/spages/videospot/movie/lazne-low.mpg

Na území státu vyvěrají jedinečné minerální prameny, které jsou již od počátku 15. století využívány k léčebným účelům. Lázeňská města se rozkládají v malebných krajinných oblastech, jsou přitažlivá svým urbanistickým pojetím a specifickou lázeňskou architekturou. Některé lázeňské domy se chlubí i původním vybavením.

Navštivte s námi některé z lázeňských měst -  Karlovy Vary, Mariánské lázně a další.

Vzdálenost z Prahy: 130 – 180Km (dle výběru lázní), cca 2hod jízdy autem
Hlavní zajímavosti: historická centra, lázeňské programy a procedury, kulturní a sportovní vyžití
Program výletu: na vyžádání
Cena výletu: na vyžádání

Více informací o lázeňských městech:

Zatímco osmnácté století je dobou vzniku a rozvoje lázeňství, století devatenácté patří jeho rozkvětu. Jsou dostavovány a modernizovány lázeňské komplexy, na svět přichází řada nových léčebných metod, lázeňské procedury se více specializují. Díky své léčebné účinnosti začíná být české lázeňství pojmem. Lázeňské pobyty se stávají jistou známkou společenského postavení, lázeňská města se proměňují ve společenská i kulturní centra a křižovatky cestovního ruchu.

Devadesátá léta minulého století otevírají českému lázeňství nové obzory. Se změnou životního stylu dochází k rozšíření standardní nabídky léčebných pobytů o nové formy relaxačních, regeneračních, zkrášlovacích a antistresových programů, které vhodně doplňuje široká škála sportovních aktivit (golf, cykloturistika, pěší turistika, fitness, tenis aj.). Tyto speciální rozšířené programy nabízí přibližně čtyřicet lázeňských míst v České republice.

 

 

 

Ubytování
   
Prohlídky a výlety
   
Myslivost
   
Speciální nabídka
   
Tradične české
   
Další