Stanislavstur travel agency
czech language englih language norway language
 
 
 
 

Výlety mimo Prahu

Jste v Praze již poněkolikáté nebo máte dostatek času a rádi byste navštívili také zajímavosti mimo hlavní město? Nabízíme vám různé poznávací a jiné zajímavé programy jak se seznámit s dalšími zajímavostmi a pamětihodnostmi v blízkém i vzdálenějším okolí české metropole.

 
Kutná Hora

Zisky z kutnohorských stříbrných dolů přinesly ve středověku slávu České koruně. Kutná Hora se tehdy stala nejvýznamnějším a nejbohatším městem českých zemí. Na přelomu 14. a 15. století se město stříbra stalo sídelním městem krále Václava IV. Gotický kostel sv. Jakuba (1330) a chrám sv. Barbory, patronky horníků, (1388) patří k nejdůležitějším architektonickým památkám.

  Kutná Hora
 
Český Krumlov

Toto malebné město leží v hlubokém, meandrovitém údolí Vltavy na jihu Čech. Doba jeho rozkvětu je spojena s vládou pánů z Rožmberka (1302 – 1602), kteří z Českého Krumlova učinili své sídelní město. Tváři města a zámku vtiskla neopakovatelnou podobu italská renesance. Na konci 17. století, během panství rodu Eggenberků, bylo postaveno barokní divadlo a přebudována zámecká zahrada. V době Schwarzenberků získal Krumlov barokní výzdobu. Český Krumlov však není pouze výjimečným komplexem tří stovek historických budov. Město se svým návštěvníkům představuje také jako kulturní, kongresové a turistické centrum.

  Český Krumlov
 
Terezín

Město nedaleko Litoměřic, které je vynikající ukázkou vojenské pevnosti v duchu klasicistního stavitelství, bylo vybudováno Josefem II. na konci 18. století. Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa. V České republice je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.

  Terezín
 
Hrad Karlštejn

Karlštejn je nejvýznamnějším českým hradem i jedním ze symbolů českého království. V roce 1348 ho nechal vybudovat ve třech výškových úrovních český král a císař Svaté říše římské Karl IV.

  Hrad Karlštejn
 
Lázeňská města

Na území státu vyvěrají jedinečné minerální prameny, které jsou již od počátku 15. století využívány k léčebným účelům. Lázeňská města se rozkládají v malebných krajinných oblastech, jsou přitažlivá svým urbanistickým pojetím a specifickou lázeňskou architekturou. Některé lázeňské domy se chlubí i původním vybavením.

Podívejte se na video o českých lázeňských městech:

http://photo.czechtourism.com/spages/videospot/movie/lazne-low.mpg

Navštivte s námi některé z lázeňských měst -  Karlovy Vary, Mariánské lázně a další.

  Lázeňská města
 
Ubytování
   
Prohlídky a výlety
   
Myslivost
   
Speciální nabídka
   
Tradične české
   
Další