Stanislavstur travel agency
czech language englih language norway language
 
 
 
 

Moravský kras

Moravský kraspatří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Na celém území je známo více než 1100 jeskyní, z nichž čtyři jsou přístupné veřejnosti. Punkevní jeskyně s možností plavby na podzemní říčce Punkvě spojené s prohlídkou dna propasti Macocha, Kateřinská jeskyně, která je známá unikátními hůlkovými stalagmity, jeskyně Balcarka s bohatou a barevnou krápníkovou výzdobou a Sloupsko-šošůvské jeskyně, tvořené mohutnými chodbami a podzemními propastmi.

Jako příjemnou večerní součást programu v Moravském krase je možno volit návštěvu některého z místních vinných sklepů.

Více informací o nabídce si vyžádejte v CK.

Ubytování
   
Prohlídky a výlety
   
Myslivost
   
Speciální nabídka
   
Tradične české
   
Další